Intervenció en nens i adolescents 

El període de l'adolescència és una etapa de canvi que pot motivar diferents situacions de consulta.

psiquiatra infantil Barcelona

És un període de canvi que en ocasions pel mateix canvi en si mateix genera uns dubtes en el propi jove que poden requerir orientació.

Sovint el propi noi/a té molts interrogants, preocupacions o experimenta sensacions d'ansietat que són desagradables i no vol consultar o no sap a qui consultar.

A més és un període de canvi que cal tenir en compte ja que és una etapa on debuten per primera vegada alguns problemes psicològics i psiquiàtrics.

En altres ocasions les consultes no les realitzen els joves pròpiament si no els pares per la necessitat de tenir un referent que pugui ajudar en el creixement i en la consolidació dels interessos del consultat.

També poden donar-se situacions de crisis i conflicte que posen a prova a les famílies.