Psiquiatra d’enllaç

El pacient sempre ha de ser avaluat i tractat des d'una visió d'atenció integral, considerant tant la salut física com la salut mental. En ocasions aquesta consideració adquireix major rellevància. Així els Trastorns Mentals severs tenen més risc de presentar, obesitat mòrbida, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, diabetis i hepatitis.

Resolución de problemas, resolución conflictos, motivación para el cambio

També, d'altra banda els pacients amb problemes de salut física, cardiopaties, MPOC (Malalties Pulmonars Obstructives Cròniques), artritis reumatoide, diabetis, malalties sistèmiques, dolor crònic, tenen més risc de presentar trastorns depressius i d'ansietat que la població general.

La psiquiatria d'enllaç s'ha posicionat com a referent en el desenvolupament de models d'atenció integral. Evidencia la connectivitat entre les diferents disciplines de medicina i de la psiquiatria.

La psiquiatria d'enllaç és una disciplina que es caracteritza per l’expertesa a avaluar i tractar pacients complexos mèdics i quirúrgics. A més contribueix a millorar la qualitat de vida dels individus amb malaltia física que estan atesos per metge de família o especialistes com internista, endocrí, digestiu, reumatòleg, ginecòleg, i oncòleg.

Realitzem valoració i tractament a petició d'altres especialitats mèdiques (medicina interna, pediatria, geriatria, neurologia, endocrí, oncologia, ginecologia, etc.) amb l'objectiu de millorar evolució i qualitat de vida de processos mèdics no psiquiàtrics.

En aquesta àrea es desenvolupen les competències de:

  • Detecció de trastorns en població visitada i/o hospitalitzada per altres especialitats mèdiques.
  • Suport emocional en pacients que reben diagnòstics d'impacte emocional, o que presenten processos persistents que limiten la seva qualitat de vida. 
  • Avaluació i orientació sobre hàbits físics per millorar salut física i salut mental: potenciar exercici físic, tractar el tabaquisme.