Pla de tractament

Dissenyem un pla de tractament on es comparteixen amb el pacient (i amb la família si cal) les expectatives i els resultats de l'avaluació per establir metes a curt, mitjà i llarg termini. Per aconseguir-les s'ofereixen intervencions seqüenciades orientades a resoldre situacions i enfortir al pacient que li permetin aconseguir els objectius compromesos.

Plan de tratamiento psiquiatrico

En algun cas valorarem com a necessari la prescripció de medicació. Llavors oferirem la informació necessària que justifica la seva indicació a més d'explicar els avantatges i els possibles efectes secundaris. Sempre es tindrà en quanta l'opció psicofarmacològic més senzilla en funció del tipus i severitat del trastorn (a major gravetat les opcions serà més intensives i complexes).

Incloem al pacient en la presa de decisions sobre el tractament i es resolen els possibles dubtes que aquest pogués tenir. D'aquesta manera motivem per al bon compliment i adherència al pla de tractament.