Avaluació diagnòstica i diagnòstic diferencial

avaluacio psiquiatrica

Realitzem una avaluació completa en la primera vista que permeti un diagnòstic del problema de salut. Analitzem la història personal, els diferents símptomes, els possibles esdeveniments vitals estressants acompanyants, temperament, estil de afrontament i funcionament diari. De manera que es realitza un diagnòstic diferencial a partir d'algorisme de decisions possibles. Una vegada realitzat el diagnòstic del procés dissenyem un pla de tractament.

A vegades la nostra missió serà la de consultor a indicació d'altres companys psicòlegs per avaluar conjuntament diagnòstics i necessitat de tractar i/o revisar tractaments psicofarmacològics.