Psiquiatria - Famílies

Orientem a famílies consultants per exemple a famílies que cuiden i conviuen amb pacients amb trastorn mental sever.

Facilitem recursos i suport emocional a les famílies per enfortir-les en la cura i acompanyament del pacient amb qui conviu. Es realitza mediació entre pacient i família de manera que se salvin els obstacles possibles conseqüència  de la càrrega de la malaltia.

Sovint  les famílies viuen etapes crítiques que precipiten situacions de crisis entre les persones que formen la família. En aquest cas, s'ajuda als consultants a enfortir la seva capacitat de decisió, a realitzar una altra lectura dels problemes de convivència per millorar possibles situacions de conflicte i avançar en el dia a dia.

psiquiatria familiar