Els nostres pacients

“Es realitzen diferents intervencions individualitzant el pla de tractament”
psiquiatra barcelona

Avaluem i dissenyem un pla de tractament conjuntament amb el pacient. Establim metes amb l'objectiu general de millorar el funcionament del client abordant els problemes psicològics i psiquiàtrics que pot presentar.

Preparem i motivem per al canvi amb l'objectiu de millorar, enfortir i restablir el funcionament de la persona.

En funció del diagnòstic del trastorn o de la situació realitzem diferents intervencions individualitzant el pla de tractament a les necessitats del client:

  • Tractem els diferents trastorns com els trastorns esquizofrènics, els trastorns afectius (depressions i trastorns de l'espectre bipolar), els trastorns d'ansietat, els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat i els trastorns del caràcter.
  • Realitzem orientacions i diagnòstics en pacients amb malalties mèdiques que presenten símptomes psicològics i/o psiquiàtrics. Un clar exemple és quan apareixen símptomes depressius en pacients amb problemes de salut general. En aquest cas es fa necessari realitzar diagnòstic diferencial entre símptomes físics i psicològics que poden afectar a malaltia mèdica i psiquiàtrica. De tal manera que tractar la comorbilitat psiquiàtrica en determinades malalties mèdiques facilita una millor recuperació, un bon funcionament i una millora en la qualitat de vida del pacient.
  • Analitzem situacions i busquem solucions conjuntament amb el pacient. Oferim recursos per afrontar situacions de canvi, per superar la dificultat en presa de decisions. Plantegem estratègies específiques per a pacients difícils que no són constants en el tractament.
  • Oferim orientació per afrontar problemes quotidians que ens poden desbordar oferint eines per a la gestió de l'estrès i com organitzar-nos millor a les nostres àrees personals, laborals, socials i familiars. S'enforteix la capacitat de decisió i s'orienta per millorar situacions de conflicte o que estan en un “punt mort” i no avancen. 
  • Atenem problemes emocionals i de conducta de joves adolescents. L'adolescència és un període de canvi i també una etapa on debuten alguns problemes psicològics i psiquiàtrics. La consulta pot ser tant per al propi jove com per als pares. Amb els joves analitzarem la seva situació, funcionament i estat psicopatològic. De vegades el jove no creu necessari realitzar un tractament i motivarem per acceptar i valorar necessitat amb la intenció d'enfortir-ho i reduir riscos. En el cas dels pares que fan una consulta buscarem eines que els ajudin a gestionar els problemes i conflictes sorgits en les relacions familiars.