26/06/2016

Es poden predir els trastorns mentals?

Es poden predir els trastorns mentals?

Cada dia és mes freqüent que se'ns interrogui a prop de la possibilitat de desenvolupar una malaltia.

Els models de predicció de risc són models estadístics que es fan servir per estimar la probabilitat a prop de que una persona pugui desenvolupar una condició que motivi una malaltia.

A les àrees de cardiologia i d'oncologia són coneguts els models aconseguits. Per exemple, per prevenir cardiopaties es calculen indicadors i valors de riscos que ens permeten realitzar una estimació a més d'estratificar si hi ha un alt o baix risc de patir una cardiopatia.

En els trastorns mentals també s'intenten desenvolupar models de predicció

En una recent revisió * sobre l'estat actual dels models de predicció en psiquiatria, es destaca la proliferació d'estudis en l'àmbit de les psicosis, depressió major, trastorns bipolars i trastorns d'ansietat.

Dins d'aquests models és en l'àmbit de la psicosi on es coneix i s'ha investigat mes. Això és així a causa de la identificació clara dels denominats símptomes atenuats de la psicosi, els pròdroms, i el seu seguiment en el període de risc com és en l'etapa entre l'adolescència i l'adult jove.

El seguiment d'aquests pacients permetrà determinar millor que factors són rellevants per monitorizar i cuidar de manera que es previngui el desenvolupament d'un possible trastorn esquizofrènic.

Encara avui en aquests models falta estudiar la seva aplicabilitat en l'àmbit clínic, no obstant això són un primer pas per poder millorar el nostre model assistencial.

I per acompanyar la notícia, la recomanació músical, Kelela i el tema Rewind, per posar ritme a l'inici de l'estiu.

 

*Bernardini F, Attademo L, Cleary SD, Luther C, Shim RS, Quartesan R, Compton MT. Risk Prediction Models in Psychiatry: Toward a New Frontier for the Prevention of Mental Illnesses. J Clin Psychiatry. 2016 Jun 21. doi: 10.4088/JCP.15r10003.